Pelanggan yang dihormati, terima kasih kerana berurusan dengan MDKL dan berharap agar anda berpuas hati dengan perkhidmatan kami.

Walau bagaimanapun, kami memerlukan maklum balas ikhlas dan jujur dari anda untuk membantu kami dalam usaha memberi perkhidmatan yang lebih baik.
1. KLASIFIKASI PELANGGAN:

2. JANTINA:3. KEKERAPAN BERURUSAN DENGAN MDKL (SETAHUN):
4. TUJUAN BERURUSAN:


5. PEGAWAI:

                                                                     

                                                                                      

                                                                                           

                                                                                           

                                                                           

                                                                   

6. PERSEKITARAN PEJABAT:

                                                                     

                                                   

                                                            

                                           

7. SECARA KESELURUHANNYA ADAKAH ANDA

    BERPUAS HATI DENGAN PERKHIDMATAN YANG

    DIBERIKAN OLEH MDKL:

 8. CADANGAN BAGI MENINGKATKAN MUTU

    PERKHIDMATAN MDKL:


                                                                     

 


Hak Cipta Terpelihara © Majlis Daerah Kuala Langat (2010 - 2021)